Yritys

Kiteen Vesikunta on nykyaikainen vesi- ja viemäröintilaitos, joka huolehtii omalla toiminta-alueellaan Kiteen keskustaajamassa puhtaasta käyttövedestä ja jätevesien puhdistamisesta sekä Kiteen kaupungin Puhoksen ja Tolosenmäen taajamien käyttöveden jakelusta ja jätevesien puhdistamisesta. Lisäksi palvelemme Kiteen haja-asutusalueella Palo-Ojan Vesiosuuskunnan, Kiteen Eteläisen Vesiosuuskunnan ja Keski-Karjalan Läntisen Vesisosuukunnan vesihuoltoa. Kiteen Vesikunta on osuuskuntamuotoinen laitos. Vuonna 2016 Kiteen Vesikunnan liikevaihto oli 1 327 846,25 euroa.

Vedenottamoita on kolme kappaletta, ne sijaitsevat Meijerinrannassa, Hallakorvessa ja uusin vuonna 2015 käyttöönotettu ottamo Kajoossa. Kaikilta vedenottamoilta pumpataan pohjavettä kulutajien käyttöön. Vedenottamoista vesi pumpataan suoraan verkostoon, josta ylimääräinen vesi kulkeutuu vesitorniin.  Kulutukseen pumpattu vesimäärä oli vuonna 2016 keskimäärin n. 1460 m³/vrk. Lisäksi Kiteen Vesikunta huolehtii Palo-Ojan vesiosuuskunnan vedenottamon toiminnasta. Palo-Ojan vedenottamolta pumpataan vettä kulutukseen n. 184 kuutiota/vrk.

Kiteen keskustan jätevedenpuhdistamolle johdetaan noin 6200 asukkaan jätevedet. Puhdistamolle tuli viemärivettä vuonna 2016 keskimäärin 1349 kuutiota vuorokaudessa. Puhdistamolla otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivolietteitä. Jätevedestä erotettu kiintoaines kompostoitiin aikaisemmin Kiteen kaupungin Sopensuon kaatopaikalla kompostointilaitoksessa. Nykyisin kiintoaineksen jatkokäsittelystä vastaa Biokymppi Oy biokaasulaitoksessaan Kiteen Sopensuolla. Kiteen Vesikunta huolehtii myös Kiteen kaupungin Puhoksen taajaman jätevedenpuhdistamon toiminnasta.

Vuonna 2016 puhdasta talousvettä myytiin kuluttajille 333 907 kuutiota ja jätevesiä johdettiin Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle 493 337 kuutiota. Kiteen Vesikunta on maamme suurimpia vesiosuuskuntia. Valtakunnallisen Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen runsaasta 200 jäsenestä Kiteen Vesikunta sijoittuu sadan suurimman joukkoon.

Lisätietoa Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kotisivuilta www.vvy.fi ja Suomen Ympäristökeskuksen kotisivuilta www.vyh.fi.