Yritys

Kiteen Vesikunta on nykyaikainen vesi- ja viemäröintilaitos, joka huolehtii omalla toiminta-alueellaan Kiteen keskustaajamassa puhtaasta käyttövedestä ja jätevesien puhdistamisesta sekä Kiteen kaupungin Puhoksen ja Tolosenmäen taajamien käyttöveden jakelusta ja jätevesien puhdistamisesta. Lisäksi Kiteen Vesikunta toimittaa puhdasta käyttövettä Kiteen Eteläisen vesiosuuskunnan tarpeisiin. Palvelemme Kiteen haja-asutusalueella Kiteen Eteläisen vesiosuuskunnan lisäksi Palo-Ojan Vesiosuuskunnan ja Keski-Karjalan Läntisen Vesisosuukunnan vesihuoltoa. Kiteen Vesikunta on osuuskuntamuotoinen laitos. Vuonna 2018 Kiteen Vesikunnan liikevaihto oli 1 288 061,80 euroa.

Vedenottamoita on kolme kappaletta, ne sijaitsevat Meijerinrannassa, Hallakorvessa ja vuonna 2015 käyttöönotettu vedenottamo Närsäkkälän Kajoossa. Kaikilta vedenottamoilta pumpataan pohjavettä kuluttajien käyttöön. Vedenottamoista vesi pumpataan suoraan verkostoon, josta ylimääräinen vesi kulkeutuu vesitorniin.  Kulutukseen pumpattu vesimäärä oli vuonna 2018 keskimäärin n. 1721 m³/vrk. Lisäksi Kiteen Vesikunta huolehtii Palo-Ojan vesiosuuskunnan vedenottamon toiminnasta. Palo-Ojan vedenottamolta pumpataan vettä kulutukseen n. 170 kuutiota/vrk.

Kiteen keskustan jätevedenpuhdistamolle johdetaan noin 6200 asukkaan jätevedet. Puhdistamolle tuli viemärivettä vuonna 2018 keskimäärin 1269 kuutiota vuorokaudessa. Puhdistamolla otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivolietteitä. Jätevedestä erotettu kiintoaines kompostoitiin aikaisemmin Kiteen kaupungin Sopensuon kaatopaikalla kompostointilaitoksessa. Nykyisin kiintoaineksen jatkokäsittelystä vastaa Biokymppi Oy biokaasulaitoksessaan Kiteen Sopensuolla. Kiteen Vesikunta huolehtii myös Kiteen kaupungin Puhoksen taajaman jätevedenpuhdistamon toiminnasta.

Vuonna 2018 puhdasta talousvettä myytiin kuluttajille 317 252 kuutiota ja jätevesiä johdettiin Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle 463 185 kuutiota. Kiteen Vesikunta on maamme yksi suurimpia vesiosuuskuntia. Valtakunnallisen Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen runsaasta 200 jäsenestä Kiteen Vesikunta sijoittuu sadan suurimman joukkoon.

Lisätietoa Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kotisivuilta www.vvy.fi ja Suomen Ympäristökeskuksen kotisivuilta ww.syke.fi