Liikeidea

Kiteen Vesikunta on osuuskuntamuotoinen yritys, joka huolehtii omakustannusperiaatteella puhtaan käyttöveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien puhdistamisesta ja johtamisesta Kiteellä. Kiteen Vesikunta vastaa myös näihin tehtäviin vaadittavien johtojen, laitteiden ja laitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Toteutetut investoinnit ovat tähdänneet toimintojen rationalisointiin ja edullisimman toimintatavan löytämiseen. Rationalisointiin on kuulunut myös erikoistuminen, keskittyminen olennaiseen ja verkostoituminen, jotka ovat mahdollistaneet uusimman tuotantotekniikan käytön ja häiriöttömämmän toiminnan.

Olemme panostaneet henkilökunnan koulutukseen sekä ammatillisten valmiuksien lisäämiseen. Vesikunnalla on ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö varmistamassa, että asiakkaat, kiteeläiset vedenkäyttäjät, saavat edullista ja laadukasta palvelua.