Historia

Kiteen kirkonkylän asukkaat silmäilivät vuoden 1952 lokakuussa paikallisen telefooniyhdistyksen puhelintolppiin kiinnitettyjä ilmoituksia:

"Kaikkia Kiteen kirkon ympäristössä asuvia talonomistajia, jotka haluavat liittyä vesiosuuskuntaan, pyydetään saapumaan vesiosuuskunnan perustavaan kokoukseen, joka pidetään Kiteen Osuuskassan talossa Kiteen kunnan Päätyen kylässä marraskuun 4. päivänä 1952 klo 18."

Tästä ytimekkäästä tekstistä alkoi kehitys, joka on vienyt "kolhoosikaivolta" nykypäivään. Vuonna 1952 perustetussa Kiteen vedenhankinta- ja viemäröintiosuuskunnassa oli 11 perustajajäsentä, nykyisin vedenjakelun piirissä on yli 6700 asukasta. Uuden vesiosuuskunnan tarkoituksena oli jäsentensä kiinteistöjä varten rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vedenhankinta- ja viemäröintilaitteita. Vesiosuuskunta keskittyi alkuvaiheessaan lähinnä toimivan verkoston luomiseen, vedenhankintaan ja jakeluun.

Virstanpylväitä matkan varrella ovat olleet mm. vesitornin rakentaminen Palomäelle vuonna 1960, uusi 1500 kuution vesitorni Palomäelle vuonna 1978, uusi biologis-kemiallinen jäteveden puhdistamo vuonna 1981, oman vedenottamon rakentaminen vuonna 1986,  uusi vedenottokaivo vuonna 1996,  uusi biologinen ilmanpuhdistuslaitteisto vuonna 1995 jätevedenpuhdistamolle ja jätevedenpuhdistamon saneeraukset vuonna 2001, 2010 ja 2020. Kiteen Vesikunta on 60 vuodessa kehittynyt 11 henkilön yrityksestä nykyaikaiseksi, rationaaliseksi tuotantolaitokseksi.